Regale

HRR

Regal mit Böden

HRRF

Hängeschrank Flaschenregal

HRRO

HS Abschlussregal 2-seitig offen

HRRS

HS Schüttenregal mit EB

HRRT

HS Tellerregal mit EB

HRRT
URR

US Stollenregal

URRF

US Flaschenregal

URRI

US Abschlussregal 3-seitig offen

URRO

US Abschlussregal 2-seitig offen

URRO
VRRO

Hochschrankregal